vizion_logo

PJ ROGATICA

PJ SOKOLAC

PJ PALE

Ponedjeljak – Subota   07:00 – 19:00
Nedjelja  07:00 – 13:00

Kontakt telefon:
058 420 671

Ponedjeljak – Subota   07:00 – 19:00
Nedjelja  07:00 – 13:00

Kontakt telefon:
057 401 120

Ponedjeljak – Subota   07:00 – 19:00
Nedjelja  07:00 – 13:00

Kontakt telefon:
057 224 770

PJ FOČA

Ponedjeljak – Subota   07:00 – 19:00
Nedjelja  07:00 – 13:00

Kontakt telefon:
058 221 210

PJ BIJELJINA

Ponedjeljak – Subota   07:00 – 21:00
Nedjelja  07:00 – 16:00

Kontakt telefon:
055 242 015

PJ SARAJEVO

Ponedjeljak – Subota   07:00 – 17:00
Nedjelja  08:00 – 14:00

Kontakt telefon:
033 221 – 010