0
GODINE TRADICIJE

Tradicija firme “VIZION” počinje davne 1966. godine, kada je firma i osnovana. Od tada do danas, prošli smo put od mesarske radnje do ozbiljne firme, koja je to postala zahvaljujući kvalitetu po kojem smo postali prepoznatljivi. Upravo zahvaljujući tom kvalitetu, zaslužili smo povjerenje velikog broja naših potrošača.

Tradicija firme “VIZION” počinje davne 1966. godine, kada je firma i osnovana. Od tada do danas, prošli smo put od mesarske radnje do ozbiljne firme, koja je to postala zahvaljujući kvalitetu po kojem smo postali prepoznatljivi. Upravo zahvaljujući tom kvalitetu, zaslužili smo povjerenje velikog broja naših potrošača.

Tradicija firme “VIZION” počinje davne 1966. godine, kada je firma i osnovana. Od tada do danas, prošli smo put od mesarske radnje do ozbiljne firme, koja je to postala zahvaljujući kvalitetu po kojem smo postali prepoznatljivi. Upravo zahvaljujući tom kvalitetu, zaslužili smo povjerenje velikog broja naših potrošača.

Naime, naša firma, jedna od najvećih u rogatičkoj privredi, je nastala od samostalne mesarske radnje Stojana Nerića 1966. godine. Tada je poslovala pod nazivom Samostalna mesarska radnja i to sve do 1991. godine, kada se preregistrovala u preduzeće u privatnoj svojini “VIZION”. Nakon kraćeg prekida rada, 1995. godine počinje raditi kao preduzeće za proizvodnju, usluge i promet “VIZION” d.o.o. Rogatica Pokazalo se da su se rad i upornost osnivača firme, Stojana Nerića, isplatili, pa je tako nastavljena porodična tradicija, a u porodični biznis su se uključuju i sinovi, Slavko i Danko. Osnovna orjentacija je proizvodnja i prerada mesa.

Naime, naša firma, jedna od najvećih u rogatičkoj privredi, je nastala od samostalne mesarske radnje Stojana Nerića 1966. godine. Tada je poslovala pod nazivom Samostalna mesarska radnja i to sve do 1991. godine, kada se preregistrovala u preduzeće u privatnoj svojini “VIZION”. Nakon kraćeg prekida rada, 1995. godine počinje raditi kao preduzeće za proizvodnju, usluge i promet “VIZION” d.o.o. Rogatica Pokazalo se da su se rad i upornost osnivača firme, Stojana Nerića, isplatili, pa je tako nastavljena porodična tradicija, a u porodični biznis su se uključuju i sinovi, Slavko i Danko. Osnovna orjentacija je proizvodnja i prerada mesa.

Naime, naša firma, jedna od najvećih u rogatičkoj privredi, je nastala od samostalne mesarske radnje Stojana Nerića 1966. godine. Tada je poslovala pod nazivom Samostalna mesarska radnja i to sve do 1991. godine, kada se preregistrovala u preduzeće u privatnoj svojini “VIZION”. Nakon kraćeg prekida rada, 1995. godine počinje raditi kao preduzeće za proizvodnju, usluge i promet “VIZION” d.o.o. Rogatica Pokazalo se da su se rad i upornost osnivača firme, Stojana Nerića, isplatili, pa je tako nastavljena porodična tradicija, a u porodični biznis su se uključuju i sinovi, Slavko i Danko. Osnovna orjentacija je proizvodnja i prerada mesa.

2.1

Zahvaljujući požrtvovanom radu, 2005. godine smo pojačali kapacitet proizvodnje, oprema je modernizovana i usklađena sa evropskim standardima. Ni tu nismo stali, već i dalje nastavljamo pratiti trendove u proizvodnji i preradi mesa kako sa tehnološkog, tako i sa aspekta stručnog osposobljavanja. Svoje maloprodajne objekte imamo u Rogatici, Sokocu, Palama, Foči, Bijeljini i Sarajevu. Osim toga, razvili smo jako dobru saradnju sa mnogobrojnim privrednim i turističkim gigantima koje snabdjevamo našim proizvodima. Veliki broj naših saradnika dovoljno govori o kvalitetu i širokom spektru naših proizvoda koje pripremamo sa znanjem velikih majstora satkanim dugogodišnjim iskustvom. Pored kvaliteta, veliku pažnju poklanjamo higijenskoj ispravnosti hrane koja se nalazi pod stalnim nadzorom stručnjaka, kroz redovne veterinarske, hemijske i mikrobiološke analize.

Zahvaljujući požrtvovanom radu, 2005. godine smo pojačali kapacitet proizvodnje, oprema je modernizovana i usklađena sa evropskim standardima. Ni tu nismo stali, već i dalje nastavljamo pratiti trendove u proizvodnji i preradi mesa kako sa tehnološkog, tako i sa aspekta stručnog osposobljavanja. Svoje maloprodajne objekte imamo u Rogatici, Sokocu, Palama, Foči, Bijeljini i Sarajevu. Osim toga, razvili smo jako dobru saradnju sa mnogobrojnim privrednim i turističkim gigantima koje snabdjevamo našim proizvodima. Veliki broj naših saradnika dovoljno govori o kvalitetu i širokom spektru naših proizvoda koje pripremamo sa znanjem velikih majstora satkanim dugogodišnjim iskustvom. Pored kvaliteta, veliku pažnju poklanjamo higijenskoj ispravnosti hrane koja se nalazi pod stalnim nadzorom stručnjaka, kroz redovne veterinarske, hemijske i mikrobiološke analize.

4.1

Zahvaljujući požrtvovanom radu, 2005. godine smo pojačali kapacitet proizvodnje, oprema je modernizovana i usklađena sa evropskim standardima. Ni tu nismo stali, već i dalje nastavljamo pratiti trendove u proizvodnji i preradi mesa kako sa tehnološkog, tako i sa aspekta stručnog osposobljavanja. Svoje maloprodajne objekte imamo u Rogatici, Sokocu, Palama, Foči, Bijeljini i Sarajevu. Osim toga, razvili smo jako dobru saradnju sa mnogobrojnim privrednim i turističkim gigantima koje snabdjevamo našim proizvodima. Veliki broj naših saradnika dovoljno govori o kvalitetu i širokom spektru naših proizvoda koje pripremamo sa znanjem velikih majstora satkanim dugogodišnjim iskustvom. Pored kvaliteta, veliku pažnju poklanjamo higijenskoj ispravnosti hrane koja se nalazi pod stalnim nadzorom stručnjaka, kroz redovne veterinarske, hemijske i mikrobiološke analize.

Kakav smo uspjeh postigli i koliko smo značajni za rogatičku privredu govori i činjenica da od dva radna mjesta, koliko ih je bilo na početku, preduzeće sada zapošljava 65 radnika. Da se tradicija uspješnog poslovanja neće prekinuti, dokazuju planovi razvoja i tehnološki projekat koji predviđa proširenje firme. Pored ovih planova, radi se i na upotpunjavanju asortimana; trajnih i polutrajnih mesnih proizvoda, planira se i proizvodnja konzerviranih mesnih proizvoda. Ostvarenjem ovih planova, javlja se mogućnost otvaranja oko 100 novih radnih mjesta, što bi imalo veliki značaj, ne samo za rogatičku privredu, već i za privredu uopšte. S obzirom na dosadašnje poslovanje i veliki broj zadovoljnih kupaca, nudimo mnogobrojne mogućnosti za saradnju, a kvalitetom i profesionalnošću opravdavamo ukazano povjerenje.

Kakav smo uspjeh postigli i koliko smo značajni za rogatičku privredu govori i činjenica da od dva radna mjesta, koliko ih je bilo na početku, preduzeće sada zapošljava 65 radnika. Da se tradicija uspješnog poslovanja neće prekinuti, dokazuju planovi razvoja i tehnološki projekat koji predviđa proširenje firme. Pored ovih planova, radi se i na upotpunjavanju asortimana; trajnih i polutrajnih mesnih proizvoda, planira se i proizvodnja konzerviranih mesnih proizvoda. Ostvarenjem ovih planova, javlja se mogućnost otvaranja oko 100 novih radnih mjesta, što bi imalo veliki značaj, ne samo za rogatičku privredu, već i za privredu uopšte. S obzirom na dosadašnje poslovanje i veliki broj zadovoljnih kupaca, nudimo mnogobrojne mogućnosti za saradnju, a kvalitetom i profesionalnošću opravdavamo ukazano povjerenje.

Kakav smo uspjeh postigli i koliko smo značajni za rogatičku privredu govori i činjenica da od dva radna mjesta, koliko ih je bilo na početku, preduzeće sada zapošljava 65 radnika. Da se tradicija uspješnog poslovanja neće prekinuti, dokazuju planovi razvoja i tehnološki projekat koji predviđa proširenje firme. Pored ovih planova, radi se i na upotpunjavanju asortimana; trajnih i polutrajnih mesnih proizvoda, planira se i proizvodnja konzerviranih mesnih proizvoda. Ostvarenjem ovih planova, javlja se mogućnost otvaranja oko 100 novih radnih mjesta, što bi imalo veliki značaj, ne samo za rogatičku privredu, već i za privredu uopšte. S obzirom na dosadašnje poslovanje i veliki broj zadovoljnih kupaca, nudimo mnogobrojne mogućnosti za saradnju, a kvalitetom i profesionalnošću opravdavamo ukazano povjerenje.

6.1

Posjedujemo sertifikat HACCP i ISO.

image
image
image
image
image
image

Vaša mesna industrija “Vizion”